Wie we zijn

Jong, maar ervaren advocaten

Vast. advocaten is een energiek en fris advocatenkantoor. De advocaten bij Vast. zijn gespecialiseerd in vastgoed. Gespecialiseerd door intensieve opleiding en grote praktijkervaring. Bij Vast. advocaten doen we waar we echt goed in zijn en wat we boeiend vinden: vastgoedrecht op een hoog niveau.

Vast. advocaten levert niet alleen kwaliteit op hoog niveau, maar is ook betrokken bij de cliënt. Niet alleen praktisch vanwege de grote praktijkervaring, maar ook betrokken als mede-ondernemer. De norm is maatwerk voor iedere cliënt. Meedenken, adviseren en procederen. Geen doel op zich, alleen een middel om voor de cliënt een optimaal resultaat te behalen.

Kennismaken?

Vast. advocaten is gevestigd in Amsterdam-Noord, aan de IJ-oever. Een dynamisch gebied dat volop in ontwikkeling is. Een dynamiek die kenmerkend is voor de vastgoedmarkt. Die dynamiek die ook het werk van Vast. advocaten kenmerkt en zo boeiend maakt.

Vast. advocaten maakt graag kennis met u. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken?

Neem dan contact op via: info@vastadvocaten.nl of via het telefoonnummer: 020-26 13 810.

mr. Jos (D.) Poot
 

Sinds 2008 staat Jos vastgoedeigenaren, (ver)huurders, (ver)kopers en investeerders bij in diverse vastgoedkwesties. De aanpak van Jos is direct en recht door zee. Meteen naar de kern van de zaak. Een snelle reactie om te kijken of een minnelijke regeling mogelijk is, anders juridische maatregelen nemen. Geen ellenlange memo’s en adviezen, maar een helder plan van aanpak dat voortvarend uitgevoerd wordt.

In 2015 heeft Jos de Grotius specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht met goed gevolg afgerond en is hij lid geworden van de Vereniging Vastgoed Juristen. Jos is dan ook op de hoogte van alle recente en relevante ontwikkelingen in het vastgoed.

Jos heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten het Huurrecht en het Vastgoedrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.

mr. drs. Tessa (S.) Cnossen


Sinds 2006 staat Tessa met veel enthousiasme haar cliënten bij in verschillende civielrechtelijke vastgoedkwesties met een bijzondere aandacht voor huur en verhuur. Vooral haar praktische benadering wordt door haar cliënten zeer gewaardeerd.

Tessa heeft in 2014 de specialisatie opleiding huurrecht van de Vereniging van Huurrecht Advocaten met goed gevolg afgerond. Voor de praktijk betekent dit dat Tessa als huurrecht specialist en lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten op de hoogte is van alle recente en relevante ontwikkelingen in het huurrecht. Tessa heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten huurrecht (bedrijfs- en woonruimte) geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Haar voorliefde voor civiel vastgoed, heeft Tessa overigens van huis uit meegekregen, aangezien haar vader veertig jaar als vastgoed advocaat in Amsterdam heeft gewerkt. Naast haar studie Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) is Tessa ook afgestudeerd in de Politicologie (UvA).

Martin (C.) de Graaf BA
degraaf@vastadvocaten.nl


Martin heeft in 2016 de opleiding HBO-rechten aan de Hogeschool Leiden afgerond. Daarna heeft hij vijf jaar als adviseur op het gebied van productwetgeving gewerkt. Geïnteresseerd in de dynamiek van de advocatuur, is Martin sinds september 2021 als juridisch medewerker bij Vast. Advocaten begonnen.

Martin is nieuwsgierig, heeft een praktische aanpak en komt snel tot de inhoud van de zaak. Als juridisch medewerker ondersteunt en informeert Martin de advocaten van Vast. Advocaten om zo de beste resultaten te behalen voor de cliënten. Daarnaast verricht Martin verschillende juridische werkzaamheden en onderhoudt hij contacten met deurwaarders, rechtbanken en andere in te schakelen derden.

De dynamiek van de dagelijkse praktijk van Vast. Advocaten heeft Martin zo enthousiast gemaakt, dat hij in 2022 is gestart met het behalen van een Master Rechtsgeleerdheid zodat hij ook als advocaat zijn ambities waar kan maken.

Wat we doen

Vast. advocaten is gespecialiseerd in civiel vastgoedrecht. Dit rechtsgebied omvat onder meer:

Koop/verkoop

Er moet veel te gebeuren bij (ver)koop van een woning of bedrijfspand. Wordt de juiste informatie verstrekt aan de koper, heeft de koper voldoende onderzoek gedaan? Vervolgens wordt onderhandeld. Wanneer hebben partijen overeenstemming bereikt en hoe luidt die overeenstemming dan? Als de overeenkomsten worden opgesteld, kloppen deze dan ook met wat is afgesproken? Uiteraard moet dan worden geleverd. Wordt geleverd wat is afgesproken, wordt er ook betaald? Zo niet, dan moet de nalatige partij in gebreke worden gesteld en mogelijk nakoming worden afgedwongen.

Huur/verhuur woonruimte

Tijdelijke huurovereenkomsten voor woonruimte, beëindiging huurovereenkomst wegens bijvoorbeeld dringend eigen gebruik, huurachterstanden, illegale onderverhuur. Ontruimen van kraakpanden. Studentenverhuur, kamerverhuur, hoe zit dat nu eigenlijk? Heeft de gemeente hier nog iets over te zeggen? Iets toevoegen over zelfbewoning en opkoopbescherming? Allemaal onderwerpen waar wij als huurrechtspecialisten veel over adviseren en ook over procederen.

Huur/verhuur bedrijfsruimte

Wat wordt verhuurd, welk huurregime is van toepassing, winkelruimte (290), kantoorruimte (230a), onbebouwde grond? Een erg belangrijke vraag binnen het huurrecht. Het heeft invloed op huurbescherming, huurprijsaanpassing, huurtermijnen, opzeggingsmogelijkheden en heel veel andere afspraken die wel of niet gemaakt kunnen worden. En wat gebeurt er als de huurovereenkomst niet wordt nagekomen of de (ver)huurder gaat failliet? Nakoming afdwingen? Ontruiming vorderen? Wij zijn gespecialiseerd in het huurrecht en alles wat daar bij komt kijken.

Appartementsrecht

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) wordt wel eens omschreven als een gedwongen huwelijk. Vele verschillende huishoudens onder 1 dak, gebonden door de splitsingsakte, statuten en reglementen. Hoe wordt omgegaan met gemeenschappelijk onderhoud? Mag een appartement zomaar aan iedereen worden verhuurd? Wat als besluiten worden genomen waar men het mee oneens is? Wat als de buurman plotseling een dakterras wil aanleggen of een uitbouw wil realiseren? Deze en nog veel meer vragen en procedures zijn voor ons dagelijkse kost.

Bestuursrecht

U heeft een vergunning aangevraagd voor het mogen verbouwen, splitsen of vormen van woonruimte maar deze wordt niet verleend. Of de vergunning is wel verleend, maar omwonenden hebben bezwaar gemaakt. In die gevallen zal een bezwaarprocedure en eventueel een beroepsprocedure moeten worden gevoerd om de rechtmatigheid van het besluit te toetsen.

Burenrecht

Een van de moeilijkste relaties kan die met de buren zijn. Wanneer deze relatie verstoord is, kan dit leiden tot een groot aantal conflicten. Bijvoorbeeld over de plaats van de erfgrens, uitzicht op andermans perceel, bomen die te hoog zijn of juist zijn omgekapt, verkeerd geplaatste schuren en vele andere ongemakken.

Koop/verkoop

Er moet veel te gebeuren bij (ver)koop van een woning of bedrijfspand. Wordt de juiste informatie verstrekt aan de koper, heeft de koper voldoende onderzoek gedaan? Vervolgens wordt onderhandeld. Wanneer hebben partijen overeenstemming bereikt en hoe luidt die overeenstemming dan? Als de overeenkomsten worden opgesteld, kloppen deze dan ook met wat is afgesproken? Uiteraard moet dan worden geleverd. Wordt geleverd wat is afgesproken, wordt er ook betaald? Zo niet, dan moet de nalatige partij in gebreke worden gesteld en mogelijk nakoming worden afgedwongen.

Huur/verhuur woonruimte

Tijdelijke huurovereenkomsten voor woonruimte, beëindiging huurovereenkomst wegens bijvoorbeeld dringend eigen gebruik, huurachterstanden, illegale onderverhuur. Ontruimen van kraakpanden. Studentenverhuur, kamerverhuur, hoe zit dat nu eigenlijk? Heeft de gemeente hier nog iets over te zeggen? Allemaal onderwerpen waar wij als huurrechtspecialisten veel over adviseren en ook over procederen.

Huur/verhuur bedrijfsruimte

Wat wordt er verhuurd, welk huurregime is van toepassing, winkelruimte (290), kantoorruimte (230a), onbebouwde grond? Een erg belangrijke vraag binnen het huurrecht. Het heeft invloed op huurbescherming, huurprijsaanpassing, huurtermijnen, opzeggingsmogelijkheden en heel veel andere afspraken die wel of niet gemaakt kunnen worden. En wat gebeurt er als de huurovereenkomst niet wordt nagekomen of de (ver)huurder gaat failliet? Nakoming afdwingen? Ontruiming vorderen? Wij zijn gespecialiseerd in het huurrecht en alles wat daar bij komt kijken.

Appartementsrecht

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) wordt wel eens omschreven als een gedwongen huwelijk. Vele verschillende huishoudens onder 1 dak, gebonden door de splitsingsakte, statuten en reglementen. Hoe wordt omgegaan met gemeenschappelijk onderhoud? Mag een appartement zomaar aan iedereen worden verhuurd? Wat als er besluiten worden genomen waar men het mee oneens is? Wat als de buurman plotseling een dakterras wil aanleggen of een uitbouw wil realiseren? Deze en nog veel meer vragen en procedures zijn voor ons dagelijkse kost.

Bouwrecht

Een pand wordt (ver)bouwd. Meestal is het contract dat hieraan ten grondslag ligt niet heel uitgebreid. Wat gebeurt er bij discussie over de omvang van de werkzaamheden, of de uitvoering ervan? Wat valt onder meerwerk en mag dit ook in rekening worden gebracht? Als partijen er onderling niet uitkomen, is dan de gewone rechter bevoegd of is een arbiter de aangewezen deskundige waar partijen hun geschil aan kunnen voorleggen?

Burenrecht

Een van de moeilijkste relaties kan die met de buren zijn. Wanneer deze relatie verstoord is, kan dit leiden tot een groot aantal conflicten. Bijvoorbeeld over de plaats van de erfgrens, uitzicht op andermans perceel, bomen die te hoog zijn of juist zijn omgekapt, verkeerd geplaatste schuren en vele andere ongemakken.

Valt uw vraag of probleem niet direct onder de bovengenoemde rechtsgebieden, dan kunt u altijd contact opnemen om te overleggen of wij het aangewezen kantoor zijn voor uw zaak. Indien nodig kunnen wij u ook verder helpen door te verwijzen naar een ander (gespecialiseerd) kantoor.

Neem contact op via info@vastadvocaten.nl of telefonisch via 020 26 13 810.

Contact

Johan van Hasseltweg 2 B6 1022 WV Amsterdam

T : 020 – 26 13 810 F : 020 – 26 13 811

KvK  63810360 BTW NL855411284B01

Vast. Advocaten

Johan van Hasseltweg 2B6, 1022 Amsterdam, Nederland Plan uw route >>>