De vraag bij wie courtage in rekening mag worden gebracht na bemiddeling door een makelaar blijft de gemoederen bezig houden. Artikel 7:417 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat bemiddeling voor zowel een verhuurder als een huurder slechts mag plaatsvinden als de inhoud van de te sluiten overeenkomst dusdanig vast staat, dat geen sprake kan zijn van belangenverstrengeling. Wanneer de huurder een consument is moet deze bovendien schriftelijk instemmen met de tweezijdige bemiddeling.

Wat betreft het recht op loon (courtage) geldt dat artikel 7:417 lid 4 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat – wanneer sprake is van bemiddeling waarbij één van de partijen een consument is (meestal de huurder) – er enkel courtage in rekening gebracht mag worden bij de niet-consument. Volgens de minister geldt dit verbod tot het in rekening brengen van courtage bij de consument ook, wanneer de niet-consument zelf geen courtage verschuldigd is aan de bemiddelaar. Dit is een streep door de rekening van vele bemiddelaars, die verhuurders bijvoorbeeld advertentiekosten in rekening brengen en van huurders courtage vragen.

Van artikel 7:417 lid 4 Burgerlijk Wetboek mag niet contractueel worden afgeweken, behalve wanneer sprake is van verhuur van onzelfstandige woonruimte. In dat geval mag dus wél courtage aan de huurder worden gevraagd. Aan deze praktijk zal echter naar alle waarschijnlijkheid binnenkort een einde komen. Op 21 mei 2015 is namelijk een wetsvoorstel ingediend waarin de afwijking voor onzelfstandige woonruimte wordt verwijderd. Daarnaast is in het wetsvoorstel expliciet aangegeven dat ook geen courtage van de huurder mag worden gevraagd als de verhuurder geen courtageverplichting heeft. De schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel is gestart en zal binnenkort plenair behandeld worden.

De kans is dus groot dat de courtage-wetgeving weer gaat veranderen. Tijd dus voor bemiddelaars om mogelijke oude contracten met verhuurders voor zover mogelijk te wijzigen. Bij verhuur aan consumenten, zowel van hele woningen als van kamers, mag na de wijziging immers alleen nog maar courtage aan de verhuurder in rekening worden gebracht.

Als er ontwikkelingen zijn, zullen wij u daarvan via deze website op de hoogte houden.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

mr. Jos Poot
poot@vastadvocaten.nl
020 26 13 810
06 42 137 418